• Beter Voor Elkaar

  • Met WERK meer MANS

  • Detachering via inBeeldt Flex & Zeker

  • Verzuimpreventie met resultaat!

  • Praktische ondersteuning bij nieuwe wet- en regelgeving

WerkmansMobiliteit

Werkgevers dragen zorg voor hun personeel, ook wanneer zaken onverhoopt anders lopen dan gepland. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van een werknemer of organisatorische veranderingen in het bedrijf is het daarom van belang een passende werkwijze te hanteren.

In een maatschappij waarin wetgeving vaak verandert en verantwoordelijkheden verschuiven, is het voor werkgevers niet altijd duidelijk van welke rechten en plichten er sprake is. Het bepalen en uitvoeren van de juiste werkwijze is dan ook een vak apart geworden.

WerkmansMobiliteit ondersteunt en adviseert werkgevers, verzekeraars en arbodiensten bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter. WerkmansMobiliteit helpt ook bij het begeleiden van de direct betrokkenen naar een voor iedereen wenselijke situatie. Er wordt hierbij gericht op een werkwijze, met duidelijk afgebakende en haalbare doelen, die zijn afgestemd op uw specifieke situatie.

WerkmansMobiliteit kan werkgevers ook bijstaan op het gebied van verzuimpreventie en duurzaamheid. Zo wordt de personele inzetbaarheid verbeterd en de duurzaamheid gecontinueerd.

WerkmansMobiliteit op Facebook

 

Partners

  logo-werkmans

rsz stam 
rsz mind 
logo-graaggoedonline 

  rsz logo-wmg

LOGO inBeeldt Arbeidsmarktspecialisten 160x67 
LOGO inBeeldt Flex  Zeker 160x67 II 
LOGO Verzuim inBeeldt 160x67 
rsz logo sliminict 160x67