Verzuimbegeleiding

Als u te maken krijgt met verzuim dan kan Verzuim inBeeldt, de verzuimpreventie-dienstverlener van WerkmansMobiliteit, u helpen middels de inzet van adequate adviezen en begeleiding op maat.
Wij staan allereerst voor preventie, vervolgens voor herstel, een snelle en verantwoorde re-­integratie en een beperking van kosten. Verzuim inBeeldt beschikt over een online verzuimregistratiesysteem ter ondersteuning van de dossiervorming. Er wordt samengewerkt met verschillende professionals vanuit de arbozorg (arboarts, arbeidsdeskundige, in principe landelijk werkend).
 
Door middel van verzuimbegeleiding ondersteund Verzuim inBeeldt u bij termijnbewaking en verplichtingen met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter.
 
Verzuimbegeleiding