Preventie

Als werkgever wilt u het maximale uit uw medewerkers halen. Uit onderzoek is gebleken dat u het welzijn en daarmee de output van uw personeel kunt vergroten. Daarnaast heeft u invloed op het verlagen van risico's op het gebied van ziekteverzuim. Maar wat heeft u daarvoor nodig?

Vitaliteitsscan

Onze preventiespecialisten maken gebruik van een door TNO ontwikkelde methode en kunnen in kaart brengen wat u als werkgever kunt doen om uw output te vergroten en risico's te verminderen. 
Bewezen resultaten: 
  • hogere arbeidsproductiviteit en kwaliteit van werk;
  • lager verzuimpercentage;
  • meer commitment;
  • een verhoogd bedrijfsimago;
  • goed gekwalificeerd personeel.

Loopbaanscan

De markt verandert, uw bedrijf verandert en ook de wijze waarop uw bedrijfsvoering aanpakt stelt u daar op af. Door invloeden zoals automatisering binnen uw bedrijf kan het zijn dat functies er anders uit komen te zien. Veranderen uw werknemers met u mee? Signaleert u een mogelijke tegenstrijdigheid tijdig? Door dit op tijd in kaart te brengen kunt u uitval van uw werknemers voorkomen. De loopbaanscan wordt uitgevoerd door een arbeidspsycholoog en brengt in kaart in hoeverre de competenties, drijfveren en capaciteiten van uw medewerkers nog passen bij de huidige en voorspelde toekomstige bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u de optie tot het verlengen van het traject met twee coachingssessies waarin de werknemer tevens een actieplan opstelt.
 
Doelen uit het actieplan kunnen bijvoorbeeld zijn; 
Het aanpassen van werkzaamheden, het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid, het op zoek gaan naar nieuwe loopbaanmogelijkheden, etcetera.
 
Preventie