Loopbaanonderzoek

Haalt uw medewerker niet het maximale uit zichzelf? Geeft uw medewerker blijk van de behoefte om zichzelf verder te ontplooien? Of blijkt er sprake te zijn van afnemende effectiviteit van uw medewerker? Indien uw medewerker nog maar weinig inspiratie lijkt te vinden in zijn huidige taken, kan een loopbaanonderzoek helpen bij het waarmaken van nieuwe ambities.
 
De loopbaanprofessional van WerkmansMobiliteit
  • brengt de competenties en aandachtspunten van uw medewerker op het gebied van werken in kaart.
  • vertaalt de persoonlijkheidskenmerken van uw medewerker naar werkeigenschappen.
  • onderzoekt persoonlijke effectiviteit, coping en motivatiefactoren.
  • vertaalt de verkregen inzichten naar reĆ«le loopbaanadviezen en passende functies voor uw medewerker.
  • geeft uw medewerker richting en maakt het hem gemakkelijker om keuzes te maken.
WerkmansMobiliteit geeft een praktisch antwoord op de loopbaanvragen vanuit het perspectief van uw organisatie of uw medewerker zelf. Het loopbaanonderzoek van WerkmansMobiliteit vertaalt zich in een concreet en persoonlijk loopbaanadvies gericht op de persoonlijke kwaliteiten van uw medewerker in relatie tot zijn beroepsuitoefening. Deze minimale inzet draagt maximaal bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en de personele mobiliteit binnen uw onderneming.
 
Loopbaanonderzoek