Visie

De participatiemaatschappij is in volle ontwikkeling. Nederland nadert een 100% inclusieve arbeidsmarkt. Mobiliteit en flexibiliteit dragen bij tot het nieuwe, duurzame ondernemen. Organisaties hebben geen andere keuze dan mee te gaan in deze ontwikkeling, die al volop in gang is (gezet) met onder andere de quotumregeling en de participatiewet. Organisaties die adequaat sturen op inzetbaarheid benutten het eigen talent optimaal en kunnen vanzelfsprekend groeien naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij hebben ge├»nvesteerd en houden tred met de onvermijdelijke sociaal maatschappelijke veranderingen om ons heen. Inclusieve organisaties staan in hun ontwikkeling ver voor op de positie van hun concurrenten. De prestaties van deze organisaties verbeteren. Verzuim is een uitzondering geworden in plaats van een regel.