Trainingen

WerkmansMobiliteit biedt trainingen ter ondersteuning van de ontwikkeling en het welzijn van uw personeel en uw bedrijfsvoering. Onze trainingen bevatten wetenschappelijk onderbouwde informatie en de nadruk ligt met name op de transfer of training, ofwel de vertaalslag naar de praktijk. Trainingen worden incompany aangeboden, tenzij anders gewenst. Wij stellen onze trainingen af op uw specifieke doelstelling. WerkmansMobiliteit biedt trainingen op onder andere de volgende gebieden:

Communicatie

Effectieve communicatie is van cruciaal belang voor de kwaliteit van uw dienstverlening en de productiviteit van uw personeel. Toch merkt u dat de communicatie, tussen uw werknemers onderling of de communicatie met de klant, niet altijd optimaal verloopt.
WerkmansMobiliteit biedt communicatietraining afgestemd op uw specifieke doelstelling. Bijvoorbeeld het verhogen van de servicegerichtheid naar uw klanten of het verbeteren van de communicatie binnen/tussen afdelingen. In de training besteden we veel aandacht aan de bewustwording van de signalen van een ander en het toepassen van verschillende communicatiestijlen.

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit gaat over het vergroten van zelfsturing en daarmee het sturen op gewenste effecten met betrekking tot persoonlijke doelen. Zelfinzicht en zelfreflectie zijn daarbij het vertrekpunt.
WerkmansMobiliteit biedt training aan op het gebied van persoonlijke effectiviteit, afgestemd op de specifieke vraagstelling. Wilt u bijvoorbeeld het ondernemerschap en zelfvertrouwen van uw personeel vergroten? Dan is een cursus persoonlijke effectiviteit de juiste interventie.

Assertiviteit

Sommige mensen hebben meer moeite met het aanvoelen en stellen van grenzen dan anderen. Enerzijds is de reden hiervoor vaak terug te vinden in overtuigingen en waarden afkomstig uit de achtergrond van de persoon. Anderzijds kan het ook liggen aan het ontbreken van de vaardigheden om grenzen op een passende wijze aan te geven.
 
Afhankelijk van de specifieke vraagstelling biedt WerkmansMobiliteit training en coaching op het gebied van assertiviteit, zowel in groepsverband als individueel.

Effectieve Teams

Om het onderste uit de kan te kunnen halen als team is het van cruciaal belang dat teamleden zich bewust zijn van zowel de eigen kwaliteiten en valkuilen als die van de teamleden. Elk teamlid heeft zijn eigen rol, krachten en waarden, welke elkaar nog al eens in de weg zitten wanneer men zich hier niet volledig van bewust is. Daarnaast is het voor teamleden van belang om vaardigheden te ontwikkelen om helder en effectief te kunnen (blijven) communiceren met elkaar. Ten slotte heeft elke groep zijn unieke dynamiek. Ook hierbij is het erg belangrijk om als teamlid te herkennen in welke fase van groepsvorming het team zich bevindt en hiernaar te kunnen handelen.
In de training Effectieve Teams worden de nodige vaardigheden en kennis behandeld, waarna deze ook in praktische zin worden getraind, op deze manier komt dit de productiviteit en het werkplezier van uw werknemers ten goede.

Mindfulness

De kracht van mindfulness is inmiddels bewezen. Zo kan mindfulness zorgen voor:
  • meer innerlijke rust en energie op je werk en privĂ©;
  • effectiever omgaan met stress en moeilijke situaties;
  • een betere concentratie;
  • meer in contact staan met jezelf.
In de training wordt ingegaan op de theorie en de gedachtegang achter de oefeningen maar ligt de focus op het eigen maken van de techniek. Afhankelijk van uw wensen stellen wij een trainingsprogramma samen.

Tijd voor Vitaliteit!

In het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid biedt WerkmansMobiliteit een workshop aan waarin het bewaken van de eigen vitaliteit centraal staat. Uit onderzoek is gebleken dat de oudere werknemer geneigd is om minder te (blijven) investeren in nieuwe kennis en persoonlijke ontwikkeling, collega's en nieuwe netwerken. Dit komt de productiviteit, de kwaliteit van het werk en de "fun" niet ten goede. De uitdaging is daarom dan ook; behoud van energie, zelfregie en pro­-actief gedrag. De workshop kan worden ingezet als interventie voor werknemers op middelbare leeftijd, maar ook in het kader van preventie.

Training Werk en Psychische Problematiek

Door de komst van de Participatiewet wordt een beroep gedaan op gemeenten en het bedrijfsleven met betrekking tot de kennis van psychische problematiek. Nog niet iedereen heeft zich hierop voorbereid. Daarom biedt WerkmansMobiliteit een training aan die uw kennis en vaardigheden op dit gebied vergroot. Aan het einde van deze training bent u in staat om psychische klachten beter te herkennen en te begrijpen, zodat u hier op een passende wijze mee om kan gaan.
 
Afhankelijk van uw specifieke vraagstelling verzorgt WerkmansMobiliteit een training die hier op aansluit.
 
Trainingen