Spoor 2

Zijn er voor uw zieke medewerker geen mogelijkheden meer om nog te werken in uw eigen organisatie? Heeft uw medewerker nog wel mogelijkheden om te gaan werken bij een andere werkgever of in een andere functie? Dan is uw medewerker verplicht aangewezen op een 2e spoor traject.
 
WerkmansMobiliteit
  • presenteert een haalbaar tijdsplan om met uw zieke medewerker te komen tot een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk.
  • geeft professioneel advies over de te nemen stappen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • kent een opbouw van uw 2e spoor traject volgens vaste modules, elk met een vaste tijdsduur, waardoor u alleen betaalt voor wat u van ons vraagt.
  • zet altijd een professionele beroepentest in om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van uw zieke medewerker op de arbeidsmarkt.
  • geeft één op één ondersteuning aan uw zieke medewerker bij alle sollicitatie-activiteiten.
  • coacht en traint uw zieke medewerker in het gehele proces.
  • beschikt over een zeer uitgebreid, landelijk netwerk van mogelijke nieuwe werkgevers voor het vinden van passende vacatures.
  • kent een Poortwachter-proof aanpak van het gehele 2e spoor traject, waardoor loonsancties voorkomen kunnen worden.
WerkmansMobiliteit ontzorgt u bij al uw 2e spoor Poortwachter-verplichtingen. Wij begeleiden uw medewerker intensief en via de kortste mogelijkheid naar ander werk. De modulaire 2e spoorwerkwijze van WerkmansMobilteit is Poortwachter-proof waardoor conflicten, loonsancties, lange verzuimtrajecten en hoge trajectkosten voorkomen kunnen worden.
 
Spoor 2