Spoor 1

Loopt uw medewerker vast door psychische, sociale of maatschappelijke oorzaken? Verwacht u dat uw medewerker hierdoor langdurig uitvalt? Verzuim heeft in eerste instantie grote gevolgen voor het persoonlijke en werkbare leven van uw medewerker. Maar voor u betekent dit hoge verzuimkosten en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Veel loonsancties komen voort uit het onjuist omgaan met spoor 1 en spoor 2.
 
WerkmansMobiliteit
  • brengt met uw medewerker de oorzaken van verzuim in kaart.
  • stelt een tijdcontingent plan op gericht op een snelle werkhervatting.
  • coacht uw medewerker in het omgaan met onderhavige problematiek.
  • adviseert in en verwijst naar mogelijke oplossingen / interventies.
  • kijkt samen met u en uw medewerker of er aanpassingen mogelijk zijn, waardoor uw medewerker snel het eigen werk weer kan oppakken.
  • ondersteunt in de algehele communicatie met de sociale omgeving van medewerker, met diens collega‚Äôs en u als verzuimverantwoordelijke.
WerkmansMobiliteit streeft een duidelijk resultaat met u na; verlaging van uw verzuimkosten, voorkomen van loonsancties en uw medewerker weer snel gezond op zijn werkplek.
 
Spoor 1