Geschiedenis

WerkmansMobiliteit is een onderdeel van de Werkmansgroep. Sinds januari 2000 zet de Werkmansgroep zich met ervaring en know-how in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen èn te houden. In eerste instantie werd specifiek gericht op mensen met een vorm van autisme. In de loop der jaren zijn daar een aantal specialisaties bij gekomen. Zo begeleidt de Werkmansgroep ook mensen met AD(H)D, NAH (niet aangeboren hersenletsel), psychische problemen en chronische ziekten in hun zoektocht naar passend werk, of in hun zoektocht naar mogelijkheden om werk te behouden of passend te maken.
WerkmansMobiliteit volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en richt zich sinds enige tijd ook op verzuimpreventie en duurzaamheid ten aanzien van de personele inzetbaarheid. Zowel de expertise van de medewerkers, als de productenlijn die WerkmansMobiliteit biedt, is de laatste jaren uitgebreid. Zo behoren producten en diensten waarmee uitval van uw werknemers kan worden voorkomen, en de inzetbaarheid zal worden verhoogd tot de inzetbare mogelijkheden.