Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Trauma bij uw medewerker(s)

Medewerkers kunnen gebukt gaan onder ingrijpende gebeurtenissen uit heden of verleden, bijvoorbeeld een ongeval, aanranding of het verlies van een geliefde. Met EMDR leer je deze gebeurtenissen te verwerken.
 
In het leven van een mens kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden. Zoals het meemaken van een geweldsdelicten, overvallen, branden of een bedrijfsongeval. Als er sprake is van een dergelijk trauma dan nemen deze ervaringen of herinneringen,  in het hier en nu,  nog een belangrijke plaats in het leven van een mens.
 
Bepaalde beroepsgroepen dragen een groter risico op een ontwikkeling van een Post traumatische stressstoornis PSTS met zich mee. Eenvoudig weg omdat zij veel meer bloot staan aan dergelijke gebeurtenissen, echter soms betreft het ook een incidenteel voorval.
 
Veel mensen verwerken een trauma op natuurlijke wijze. Maar als deze gebeurtenis niet goed verwerkt worden kunnen er psychische klachten ontstaan, zoals ernstige spanningsklachten of vermijdingsgedrag. Dit kan ernstig disfunctioneren, ziekte of zelfs uitval van uw werknemer(s) tot gevolg hebben. Denk aan een glazenwasser die na een val de trap niet meer op durft, ambulancebroeders die bedreigd zijn of de taxichauffeur die overvallen is, een politieagent na een schietincident of een vrachtwagenchauffeur die niet meer door tunnels durft te rijden of een beveiliger die niet meer alleen zijn rondes op het industrieterrein kan rijden. 

Wat is EMDR

De afkorting EMDR staat voor Rapid Eye Movement Densensitization. Bij deze methode worden oogbewegingen en/of klikgeluiden ingezet om trauma’s beter te kunnen verwerken. EMDR is ontwikkeld tot een veelgebruikte therapievorm voor mensen die één of meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Een groot voordeel van EMDR is dat het snel gaat. Voor het verwerken van een enkelvoudig trauma zijn vaak maar een paar sessies nodig. Verder is EMDR minder belastend dan andere vormen van therapie, omdat het trauma niet telkens opnieuw tot in de details verteld hoeft te worden. Hoe EMDR precies werkt weet men nog niet,  maar wat wel duidelijk is geworden is dat EMDR het natuurlijk verwerkingsproces stimuleert. Veel mensen hebben reeds baat gehad bij een EMDR behandeling.

Iets voor uw medewerker(s)?

Wanneer een vervelende ervaring een van uw werknemers hindert in het dagelijks functioneren op het werk dan is het volgen van een EMDR behandeling misschien wel iets voor deze persoon. EMDR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van de klachten zoals ernstige schrikreacties, nachtmerries (slecht slapen), flashbacks tijdens het werk of grote spanningen vóór en of bij het uitvoeren van bepaalde gebruikelijke werkzaamheden, het vermindert ongewenst vermijdingsgedrag.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een behandeling EMDR vangt aan met een intakegesprek waar uw werknemer en de therapeut elkaar wat beter leren kennen. Afgesproken wordt aan welk trauma er gewerkt gaat worden. Ook zal de therapeut bekijken of er redenen zijn om af te zien van een EMDR behandeling. Daarna volgen er een aantal sessies waarin de techniek wordt toegepast. Elke sessie bestaat uit en kort voorgesprek, de behandeling en kort nagesprek.
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)