Detachering

WerkmansMobiliteit biedt detachering via inBeeldt Flex & Zeker, de werkgeversdienstverlening van de Werkmansgroep. Zoekt u een werknemer (in eerste instantie) via een detacheringsovereenkomst? inBeeldt Flex & Zeker informeert u binnen 5 werkdagen na uw opdracht over potentiële kandidaten voor uw vacante functie. Binnen 2 weken worden de kandidaten aan u voorgesteld. U bent tevreden? Indiensttreding na detachering is mogelijk. Zoekt u uiteindelijk toch een werknemer met een ander profiel? Dan bemiddelt inBeeldt Flex & Zeker in overleg met u graag door bij het vinden van een nieuwe kandidaat.
 
inBeeldt Flex & Zeker beschikt in samenwerking met de Werkmansgroep over een uitgebreide pool van potentiële werknemers met diverse achtergronden en ervaringen op de arbeidsmarkt. Een geschikte kandidaat voor uw functieprofiel is meestal snel gevonden. Doordat financiële voordelen, zoals voorzieningen, in het voordeel van de inlener worden doorberekend, kan inBeeldt Flex & Zeker de detachering tegen een gereduceerd tarief bieden.
 
Vaak heeft WerkmansMobiliteit al uitgebreide ervaring met een kandidaat waardoor een passende match op uw functieprofiel snel is gemaakt. U kunt er dan ook op vertrouwen dat de kandidaat past bij uw organisatie en functie.

Een win­-win situatie

Zowel de werknemer als de directe werkomgeving worden na plaatsing door WerkmansMobiliteit begeleid bij het duurzaam maken en houden van de werkhervatting. Blijkt uit de praktijk dat u toch een andere match zoekt, dan zorgen wij in overleg met u voor een nieuwe kandidaat. U bent tevreden? Dan kunt u aan het eind van de detacheringsperiode de werknemer in dienst nemen.
 
Detachering