Arbeidpsychologisch onderzoek

Dreigt uw medewerker uit te vallen wegens psychische problematiek? Of wilt u inzicht in passende werkhervattingsmogelijkheden voor uw zieke of arbeidsongeschikte medewerker die met psychische klachten is uitgevallen? Vraagt u zich af of een 2e spoor traject haalbaar is omwille van de bij uw zieke medewerker geconstateerde psychische problematiek?
 
WerkmansMobiliteit       
  • voert deskundig (arbeids-)psychologisch onderzoek uit.
  • verzamelt informatie over het functioneren van uw medewerker.
  • vergroot het inzicht op de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker.
  • geeft realistische en werkbare adviezen voor een snelle werkhervatting en beter functioneren van uw medewerker.
WerkmansMobiliteit levert een professionele analyse van mogelijkheden en beperkingen, gericht op de oplossing van een vastgesteld probleem. De professional van WerkmansMobiliteit test uw medewerker op draagkracht, capaciteiten, persoonlijkheid, gedrag, intelligentie en emotiehantering en helpt u en uw medewerker bij het maken van de juiste keuzes. Het psychologisch onderzoek resulteert in een uitgebreid rapport met onderzoeksresultaten, duidelijke adviezen en handvatten voor een verder uit te zetten traject.
 
Arbeidpsychologisch onderzoek