Arbeidsdeskundig onderzoek

Duurt het verzuim van uw zieke medewerker bijna één jaar? Of heeft de bedrijfsarts eerder geconstateerd dat duurzame terugkeer op de eigen werkplek op korte termijn niet mogelijk is? Dan zal de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek adviseren.
 
De arbeidsdeskundige van WerkmansMobiliteit
  • onderzoekt of uw zieke medewerker in staat is zijn eigen werk te verrichten.
  • onderzoekt of het werk aangepast kan worden zodat uw zieke medewerker het eigen werk toch kan uitvoeren.
  • onderzoekt of er binnen uw bedrijf andere functies zijn die de zieke medewerker zou kunnen verrichten.
  • onderzoekt wat de mogelijkheden van uw zieke medewerker zijn buiten uw organisatie (2e spoor).
  • adviseert u op het gebied van de te nemen re-integratiestappen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter.
WerkmansMobiliteit levert u een arbeidsdeskundig rapport waarin de arbeidsdeskundige duidelijk aangeeft welke stappen genomen dienen te worden om te komen tot een structurele werkhervatting van uw zieke medewerker. De arbeidsdeskundige van WerkmansMobiliteit is een betrokken professional die oog heeft voor uw medewerker op het gebied van mens, inkomen en werk. Daarnaast is hij uw persoonlijke adviseur betreffende uw Poortwachter-verplichtingen en uw professionele gesprekspartner op het gebied van verzuim en verzuimkosten.
 
Arbeidsdeskundig onderzoek